Εγκατάσταση Δικτύων

Η εγκατάσταση του τοπικού δικτύου επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet. Η δημιουργία του τοπικού δικτύου αρχίζει από την επιλογή του τύπου σύνδεσης: ασύρματο (wireless network – wifi) ή ενσύρματο.

 
 • Εγκατάσταση ενσύρματου τοπικού δικτύου στην επιχειρήση

  Η εγκατάσταση δικτύου με την τεχνολογία Ethernet (ενσύρματο δίκτυο) αποτελέι την πιο δημοφιλή λύση για εταιρικά δίκτυα. Για τη δημιουργία ενός απλού ενσύρματου τοπικού δικτύου χρειάζεται η προμήθεια ενός Hub και η κατασκευή και η τοποθέτηση καλωδίων (συνήθως τύπου RJ45). Σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα δικτύωσης της εταιρίας μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικές συσκευές αλλά είναι πιο ακριβή λύση. Ο τεχνικός μας, έρχεται στην εταιρία σας και αφού δεί την υποδομή και ενημερωθεί για τις απαιτήσεις σας, προχωράει στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκατάσταση αυτού.

 • Client-server μοντέλο

  Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές (Λογιστικά – Εμπορικά προγράμματα κλπ) που χρησιμοποιούνται και ενημερώνονται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Αυτή η δουλειά γίνεται χρησιμοποιόντας το μοντέλο client-server. Για μια τέτοια εγκατάσταση χρειάζεται ένας ή παραπάνω κεντρικοί υπολογιστές (server) και οι σταθμοί εργασίας (client) που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών σας. Αν έχετε ή θέλετε να προμηθευτείτε εφαρμογές client-server, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και την δημιουργία δικτύων client-server.
  Αυτή η εργασία περιλαμβάνει: την αγορά και εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή (server), την αγορά και εγκατάσταση του αντίστοιχου λειτουργικού συστήματος έκδοσης server αν δεν είναι προεγκατεστημένο, την αγορά και εγκατάσταση των σταθμών εργασίας αν δεν υπάρχουν, την εγκατάσταση Κατανεμητή, τη δημιουργία καλωδίωσης και οτιδήποτε άλλο έχει κριθεί απαραίτητο για την σωστή και χωρίς προβλήματα λειτουργία του δικτύου σας.

Καλωδίωση & εγκατάσταση Κατανεμητή

Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή επιλογή των υλικών καλωδίωσης, την εγκατάστασή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την πιστοποίηση της εγκατάστασης. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες στην εξασφάλιση της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης διαμορφώνοντας έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην επικοινωνία και την εκτέλεση των εργασιών σας.

Αναλαμβάνουμε να στήσουμε τις βάσεις του τοπικού σας δικτύου και να τελειοποιήσουμε την υποδομή σας παρέχοντας σας τον κατάλληλο εξοπλισμό για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων.

Μερικές απο τις δραστηριότητες υποδομών δικτύου που αναλαμβάνουμε είναι :

 • Προμήθεια server ή και σταθμών εργασίας
 • Προμήθεια του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού (καλώδια, routers, πρίζες κλπ)
 • Κατασκευή καναλιών και εντοιχισμός στα κανάλια δικτύου
 • Κατασκευή καλωδίων και πριζών δικτύου
 • Καλωδίωση δικτύου υπολογιστών
 • Καλωδίωση Server (διακομιστή)
 • Εγκατάσταση κατανεμητή (Patch Panel)
 • Εγκατάσταση Rack
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας δικτύου