Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Πραγματοποιούμε μελέτη μηχανογράφησης μικρών, μεγάλων εταιρειών με σκοπό την παρουσία ολοκληρωμένων λύσεων για την καλύτερη δυνατή απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης σας.

 

Λόγω άριστης τεχνογνωσίας σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Μελέτη, προμήθεια, συντονισμό και οργάνωση στις εγκαταστάσεις συστημάτων μηχανογράφησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογιστικών προγραμμάτων (ERP, CRM) της Altec και Singular Logic.
 • Προβολή μέσω του διαδικτύου (Internet) WebHosting
 • Δημιουργία και διαχείριση Internet Site
 • Remote connection με την εταιρεία σας (VPN)
 • Συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων μηχανογράφησης
 • Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση γραφείου
 • Software και Hardware inventory
 • Εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού FAX
 • Αποκατάσταση αρχείων (Recovery)
 • DRS (Disaster Recovery Services)
 • Διάγνωση και επισκευή ή αντικατάσταση Hardware
 • Λοιποί τεχνικοί έλεγχοι εγκατάστασης και συστήματος
 • Συστήματα Αυτοματισμών
 • Αυτοματοποίηση και δημιουργία backup λύσεων