Υποστήριξη Λογισμικού

Υπηρεσίες και Υποστήριξη Macintosh & Mac OS

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη που καλύπτει παραγωγικά συστήματα αλλά και μεμονωμένα προϊόντα με υποστήριξη υπολογιστών Apple Mac και Windows, περιφερειακών, σύνθετων δικτύων, συστημάτων διακομιστών και αποθήκευσης αλλά και λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών.

Λόγω άριστης τεχνογνωσίας σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Τηλεφωνική ή απομακρυσμένη υποστήριξη, καθώς και επίσκεψη στον χώρο σας *
  • Υποστήριξη λογισμικού σε μεικτά περιβάλλοντα Mac OS, Windows Server κ.α.
  • Συμβάσεις υποστήριξης, service και προσωρινής αντικατάστασης έως και 24/7
  • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση Mac OS, Windows *, Office, Adobe, Quark κ.λ.π.
  • Ρύθμιση αντιγράφων ασφαλείας *
  • Aναβάθμιση Apple MacBook, Mac Pro, iΜac, Mac mini &  Windows
  • Παροχή εφεδρικού εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης*